GDPR
Vă informăm că Primăria Sectorului 3 pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.
Fişier
Autentificare Utilizator/Parolă

Completați utilizatorul pentru accesarea sistemului!

Completați parola pentru accesarea sistemului!
Asociații de proprietari Legislație, Formulare și Acte necesare
Legislație
Modele, formulare și alte documente utile
Lista de plata a cotelor de contributieTabel citire consum apometreCerere de inscriere in asociatie proprietariCerere de modificare numar persoane la intretinereNotificare proprietari restantieri la cotele de intretinereContract mandat - modelBugetul de venituri si cheltuieliRegistrul de casaRegistrul jurnalRegistrul inventarRegistrul pentru evidenta fondului de rulmentRegistrul pentru evidenta fondului de reparatiiRegistrul pentru evidenta sumelor specialeRegistrul pentru evidenta fondului de penalizariCerere atestat administrator condominiuCerere generare user si parolaDeclaratie propria raspundere - atestat
Acte necesare în vederea transformării în asociații de proprietari
Acte necesare pentru obținerea personalitații juridice a asociațiilor de proprietari
 • Cererea de acordare a personalității juridice ( în numele președintelui; delegație; persoana împuternicită)
 • Statutul asociației de proprietari, adoptat în cadrul Adunării generale de constituire
 • Acordul de asociere (anexat tabel – act de identitate + calitate fiecare membru)
 • Actul constitutiv
 • Procesul-verbal al adunării generale de constituire ( anexat tabel – 50%+1 nume, prenume, cotă parte indiviză, suprafața utilă, număr contract proprietate/an )
 • Cartea funciară a blocului ( se eliberează de către Judecătorie/Birou de carte funciară ) sau dovada intabulării unui apartament
 • Chitanța taxei de timbru judiciar în valoare de 20 lei, plătită la Trezorerie, CEC Bank sau DITL
Acte necesare în situația în care hotărârea judecătorească se va obține pentru fiecare scară a blocului
 • Aviz posibilitate separare RADET
 • Declarație de delimitare a părților comune
 • Aviz posibilitate separare DISTRIGAZ
 • Aviz posibilitate APA NOVA
 • Acordul în scris al celorlalte scări
 • Convenția între asociații de proprietari pe scări/ tronsoane

© 2003 - 2019 Primăria Sectorului 3
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Adresa: Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, România

Tel: 021.318.03.23 -28
Fax: 021.318.03.04
Email: relatiipublice@primarie3.ro
Program de lucru:
Luni-joi: 8.00-16.30
Vineri: 8.00-14.00