Acte necesare în vederea
transformării în asociații de proprietari

Acte necesare pentru obținerea personalitații juridice a asociațiilor de proprietari

 • Cererea de acordare a personalității juridice ( în numele președintelui; delegație; persoana împuternicită)
 • Statutul asociației de proprietari, adoptat în cadrul Adunării generale de constituire
 • Acordul de asociere (anexat tabel – act de identitate + calitate fiecare membru)
 • Actul constitutiv
 • Procesul-verbal al adunării generale de constituire ( anexat tabel – 50%+1 nume, prenume, cotă parte indiviză, suprafața utilă, număr contract proprietate/an )
 • Cartea funciară a blocului ( se eliberează de către Judecătorie/Birou de carte funciară ) sau dovada intabulării unui apartament
 • Chitanța taxei de timbru judiciar în valoare de 20 lei, plătită la Trezorerie, CEC Bank sau DITL

Acte necesare în situația în care hotărârea judecătorească se va obține pentru fiecare scară a blocului

 • Aviz posibilitate separare RADET
 • Declarație de delimitare a părților comune
 • Aviz posibilitate separare DISTRIGAZ
 • Aviz posibilitate APA NOVA
 • Acordul în scris al celorlalte scări
 • Convenția între asociații de proprietari pe scări/ tronsoane